Certyfikat GOTS - Global Organic Textiles Standard

Obraz zaprojektowany przez 千图网 /pngtree.com

         Posiadanie ubrań z bawełny czy lnu wcale nie oznacza, że są one ekologiczne. Konwencjonalna produkcja bawełny jest bardzo toksyczna i uważana  za najbrudniejszą uprawę na świecie ze względu na intensywne stosowanie pestycydów i częste modyfikacje genetycznie. Ponadto Bank Światowy szacuje, że prawie 20% globalnego przemysłowego zanieczyszczenia wody pochodzi z obróbki i farbowania tekstyliów. 

Jak ochronić się zatem przed zakupem tkanin wprawdzie naturalnych ale zupełnie nieekologicznych? Naprzeciw wychodzą organizacje certyfikujące tekstylia a jednym z certyfikatów, które nadają, jest Global Organic Textiles Standard, w skrócie GOTS.


Ceryfikat ten potwierdza organiczny status tekstyliów od zbioru surowców poprzez odpowiedzialną
ekologicznie i społecznie produkcję aż po etykietowanie, czym zapewnia konsumentowi wiarygodne gwarancje. Norma GOTS obejmuje przetwarzanie, produkcję, pakowanie, etykietowanie, handel i dystrybucję wszystkich tekstyliów wykonanych w co najmniej 70% z certyfikowanych organicznych włókien naturalnych. Końcowe produkty z włókien mogą obejmować dzianiny, włókna, tkaniny, odzież i tekstylia domowe z wyłączeniem wyrobów skórzanych.


Certyfikacja GOTS występuje w 2 rodzajach etykiet, które są wyraźnie widoczne na etykiecie produktu:


 1. „organic” (ekologiczne) - muszą zawierać co najmniej 95% certyfikowanych włókien organicznych.
 2. „made with (x%) organic” (wyprodukowane z procentowym użyciem surowców ekologicznych) - produkt końcowy wykonany z organicznych produktów musi zawierać co najmniej 70% certyfikowanych włókien organicznych i nie może przekraczać 10% składu włókien syntetycznych. W drodze wyjątku w procesie produkcji skarpetek, legginsów i odzieży sportowej można wykorzystać nawet do 25% włókien syntetycznych.


Kluczowe kryteria przetwarzania i produkcji obejmują: 

A. Kryteria środowiskowe:

 • Na wszystkich etapach przetwarzania produkty z włókien organicznych muszą być oddzielone od tradycyjnych produktów z włókien i muszą być wyraźnie zidentyfikowane
 • Wszystkie substancje chemiczne (np. Barwniki, substancje pomocnicze i chemikalia procesowe) muszą zostać ocenione i spełniać podstawowe wymagania dotyczące toksyczności i podatności na biodegradację / eliminowalność
 • Zakaz wprowadzania krytycznych substancji, takich jak toksyczne metale ciężkie, formaldehyd, rozpuszczalniki aromatyczne, funkcjonalne nanocząsteczki, organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) i ich enzymy
 • Stosowanie syntetycznych środków zaklejających jest ograniczone; oleje dziewiarskie i tkackie nie mogą zawierać metali ciężkich
 • Wybielacze muszą być oparte na tlenie (bez wybielania chlorem)
 • Barwniki azowe uwalniające rakotwórcze związki aminowe są zabronione
 • Metody drukowania z użyciem rozpuszczalników aromatycznych i metody drukowania z plastizolem z użyciem ftalanów i PCV są zabronione
 • Ograniczenia dotyczące akcesoriów (np. niedozwolone PCV, nikiel lub chrom)
 • Wszyscy operatorzy muszą posiadać politykę ochrony środowiska, w tym docelowe cele i procedury minimalizacji odpadów i zrzutów
 • Urządzenia do przetwarzania na mokro muszą prowadzić pełną rejestrację zużycia chemikaliów, energii, zużycia wody i oczyszczania ścieków, w tym usuwania osadu. Ścieki ze wszystkich mokrych jednostek przetwarzania muszą być oczyszczane w funkcjonalnej oczyszczalni ścieków.
 • Materiał opakowaniowy nie może zawierać PCV. Papier lub karton używany w materiałach opakowaniowych, zawieszkach itp. musi być poddawany recyklingowi lub certyfikowany zgodnie z FSC lub PEFC


B. Kryteria społeczne:

Wszyscy przetwórcy i producenci muszą spełniać kryteria społeczne oparte na kluczowych normach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).

 • Zatrudnienie jest wybierane dowolnie
 • Przestrzegana jest wolność zrzeszania się i prawo do rokowań zbiorowych.
 • Warunki pracy są bezpieczne i higieniczne
 • Nie wolno wykorzystywać pracy dzieci
 • Płaca wystarczająca na utrzymanie
 • Godziny pracy nie są nadmierne
 • Nie stosuje się żadnej dyskryminacji
 • Zapewnione jest regularne zatrudnienie
 • Surowe lub nieludzkie traktowanie jest zabronione


Certyfikat GOTS wydawany jest na 1 rok i odnawiany. Co roku odbywa się audyt sprawdzający, czy firma funkcjonuje zgodnie z wymogami, które wdrożyła na początku procesu.


Źródło:
Komentarze